Părintele Marcu, Mânăstirea Putna, 12 februarie 2004, www.stefancelmare500.ro

Pentru început să rostim o rugăciune:

Sfinte Mare Voievodule Stefane, Părintele neamului românesc, primeşte această laudă pe care noi, nevrednici urmaşi ai urmaşilor tăi, o aducem ţie cu umilinţă. Căci nu ne-am arătat destoinici a păzi întreagă sfânta moştenirea ta, lăsată nouă cu multă trudă şi credinţă tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu ajutorul lui Dumnezeu mulţimile păgânilor la această Poartă a creştinătăţii, iar acum, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înălţăm la tine, ajuta-ne împotriva celor care ne-au copleşit nu cu paloşul, ci cu viclenia şi minciuna. Şi precum atunci te-ai ridicat deasupra biruitorilor tăi când erai înfrânt, aşa ridică şi neamul tău deasupra potrivnicilor. Fii apărător şi grabnic folositor. Dă Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întăreşte-ne credinţa slăbită de ispitele veacului acestuia. Surpă eresurile şi pe cei ce năvălesc asupra noastră, iar nouă, lumineaza-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine să ne bucurăm în Patria cerească, laudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.

Eu am avut o mare bucurie văzând această icoană. M-am bucurat, căci într-adevăr este o icoană. Icoana, în inţelesul ei deplin, nu cuprinde numai materie, nu este numai suportul, pigmentul, tehnica utilizată, talentul pe care L-a pus Dumnezeu ca dar natural, ci orice icoană trebuie să cuprindă pentru a fi într-adevăr icoană, rugăciune. Icoana se sfinţeşte şi prin rugăciunile celor care cer ajutorul sfântului reprezentat în ea. Nu este întâmplător faptul că la această icoană s-a lucrat cu gândul şi fapta timp de 12 ani. Nu este întâmplător că doamna Elena Murariu, prin rugaciune, post şi printr-o căutare sinceră a lui Dumnezeu spre slava sfântului Ştefan reuşeşte acum să ne dăruiască această lucrare. Este o mare izbândă atât din punct de vedere artistic cât şi duhovnicesc.

Această icoană iese din mâinile unei femei care traieşte în lume, este căsătorită şi are copii. Dincolo de tradiţia monahală, un om, o femeie, a reuşit să pătrundă în duhul sfântului Ştefan. Fără a face studii înalte de istorie, a putut să pătrunda chiar în miezul gândirii voievodului. Este aici de faţă şi profesorul Stefan S. Gorovei cu ajutorul căruia scoatem în acest an comemorativ următoarele volume legate de Ştefan cel Mare: “Portret în legendă”, “Portret în istorie” şi “Portret în cronică”. Toate aceste cărţi redau crezul sfântului Ştefan pe care doamna Elena Murariu sintetizându-l minunat în partea de jos a icoanei prin “Cavalcada Sfintei Cruci”, cavalcada ortodoxiei, ortodoxie ameninţată în timpul lui Ştefan cel Mare.

Sfântul Ştefan cel Mare are în doamna Elena Murariu o fiică peste veacuri care l-a simţit pe Marele Voievod ca pe un părinte nu numai al ei ci al întregului popor român.

Legat de controversele privind canonizarea Sfântului Ştefan cel Mare, aş spune un lucru: la Dreapta Judecată, în Împărăţia lui Dumnezeu, vom fi întrebaţi cu câţi am venit, câti am adus pe calea cea bună, câte suflete am adus la Hristos. Oare câti a adus Ştefan cel Mare la Hristos? Să nu uităm că Ştefan cel Mare a ridicat cele mai multe biserici şi mânăstiri. În icoana Sfântului Ştefan bisericile cele mai mari sunt reprezentate sus, simbolic, constituind miezul care a păstrat poporul român ortodox până în ziua de astăzi. Este miezul mântuirii noastre. Sfântul Ştefan cel Mare a creat aceste cetăţi duhovniceşti, prin care s-au mântuit mulţi şi se vor mântui şi de acum încolo.

Doamna Elena Murariu este restauratoare dar, aş îndrăzni să spun, că este şi o “restitutoare”: ne-a restituit istoria în icoană. Aceasta este într-adevăr o icoană care înglobeazăa în ea rugăciunea. În faţa acestei icoane poţi cu adevărat să te rogi.

Sfinţii se descoperă în timp; este o pedagogie a lui Dumnezeu, o lucrare a lui Dumnezeu în istorie. A existat un Vechi Testament apoi un Nou Testament, a existat “pogorârea Sfântului Duh” şi lucrarea Sfântului Duh în istorie. La fel este şi cu sfinţii: ei se descoperă atunci când socoteşte Dumnezeu că este util pentru mântuirea noastră, de a le cere mijlocirea. Acum a sosit cu adevărat momentul prea-sfinţirii Sfântului Ştefan şi prin această icoană lucrată de fiica sa de peste veacuri.

Back