Redescoperind evlavia născută “prin mâna Elenei Murariu”

Dumitru Manolache, Gardianul 16 dec. 2006

Marţi, 19 decembrie, la ora 21:30, va avea loc la Galeria ministerului Culturii şi Cultelor, din Capitală, vernisajul expoziţiei de grafică religioasă intitulată “Aripi de înger” a unuia dintre cei mai importanţi artişti plastici din ţara noastră, Elena Murariu. Prin lucrările sale, doamna Murariu reuşeşte să recompună într-un limbaj specific marea Taină a existenţei noastre creştine, să bucure şi să îndemne la smerenie, respect şi iubire. Acest eveniment artistic de excepţie, deschis spre meditaţie nu întâmplător chiar în săptămâna Postului Naşterii Domnului, în vecinătatea uliţelor Muzeului Satului, ne readuce în suflete bucuria sărbătorilor de iarnă trăite sincer doar în taină şi încă nu pe deplin alterată lume a satului românesc.

Lucrările de grafică ce alcătuiesc acest mănunchi expoziţional vorbesc într-un limbaj plastic despre marile sărbători creştine, îngerii luminii, zbor, păsări, sfinţi, călugări şi oameni în relaţiile lor cu divinitatea. Desenele-icoane transpun “însemnările” unor meditaţiie teme creştine, schiţe de prăznicare, chipuri de sfinţi, propuneri de izvoade, notaţii documentare, ca în caietele de modele ale vechilor zugravi. Unele din aceste izvoade au fost deja transpuse pe lemn,devenind icoane de catapeteasmă. Schiţele lor au rămas acum un material documentar preţios şi de sine stătător.

Astfel de icoane pe hârtie din care s-au născut icoane pe lemn sunt cele legate de sfinţii Brâncoveni sau Sfântul Ştefan cel Mare. Altele, precum cele ale sfinţilor Serafim de Sarov, Ioan Gheorghe Hozevitul şi sfântul Nicolae, vor deveni icoane de catapeteasmă. Lemnele aşteaptă! Desene ca “Iisus Viţa”, “Douăsprezece coşuri cu firmituri”, “Tâlharul cel bun”, “Cina cea de Taină”,”Sfântul Potir” sau “Sfânta Maria Egipteanca primind împartăşania” sunt meditaţii pe tema Euharistiei. Desenul “Escher şi Scara lui Iacob” vorbeşte despre sensul urcuşului vieţii creştine. Din galeria de desene nu lipsesc scenele cu marile sărbători creştine: “Învierea”, Naşterea Mântuitorului” şi “Schimbarea la Faţă”. ”Cei însetaţi de Cuvânt se pot alătura însetaţilor din desenul “Biblia izvor de apă vie” ne-a mărturisit doamna Elena Murariu.

Unele desene-icoane sunt făcute pe coli ce amintesc de preţiosul pergament patinat de veacuri. Altele se desfăşoară pe albul imaculat al foii, acesta fiind ca o oglindă luminoasă. Trei linii puse cu precizie şi suprafeţe aurite ce intensifică lumina oglinzii şi dau desenelor un sens spiritual. Alte desene-icoane se desfăşoară doar pe aur. Prin câteva linii sunt scrise numele sfinţilor, cu alte câteva linii chipurile şi trupurile sfinţilor. În desene se simt ecourile miniaturilor sinaite, picturile din catacombe, ale caietelor de modele ale zugravilor medievali, dar toate aceste influenţe sunt temperate şi puse să lucreze într-un sens nou. Aceste desene-icoane respectă rigorile Erminiei dar aduc şi un suflu proaspăt de modernitate. Creştinul iubitor de frumos se va bucura regăsind sensurile şi formele cernute de veacuri într-o formă nouă care arăta apa vie a artei creştine.

Despre lucrările acestei artiste criticul de artă Vladimir Bulat spune:”Desenele Elenei Murariu sunt dovada unui meşteşug de mare clasă în înţelegerea şi întruchiparea imaginilor religioase. Felul în care se concep acestea arată ca “zugravă” cunoaşte cu subtilitate tălcuirile acestui tip de imagini şi că ele nu pot fi tratate şi concepute ca nişte reprezentări laice, lumeşti, comune…Textele însoţitoare completează discret imaginea. Evlavia cu care desenele acestea se nasc nu lasă nici o indoială sau o confuzie căci ea se citeşte în semnătura ieşită “prin mâna Elenei Murariu”. Să o îndrume Bunul Dumnezeu mereu spre astfel de fapte plastice.”

Back