”Ctitori şi martiri” – expoziţie de caligrafie spirituală Elena Murariu

Ana Dobjanschi, 13 mai 2010

Activitatea artistică a Elenei Murariu – aflată în plină maturitate profesională - se manifestă pe două registre principale înrudite: al creaţiei artistice şi al conservării şi restaurării picturii murale a monumentelor istorice. Numeroasele expoziţii personale şi de grup la care a participat cu desene şi icoane, începând cu anul 1990, organizate în ţară şi străinătate o prezintă ca pe un artist deosebit de sensibil care, apropiindu-se cu modestie dar şi cu smerenie de universul spiritual religios al neamului, a reuşit să-l descopere, să-l înţeleagă şi să ne transmită nouă – prin limbajul specific al artei – o bogăţie de înţelesuri şi de trăiri profunde.

Expoziţia de caligrafie spirituală ”Ctitori şi martiri” este închinată Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi ctitorilor Cantacuzini. Ea îmbogăţeşte componenta hagiografică a canonizării sfinţilor Brâncoveni.

Cunoaşterea profundă şi detaliată a vieţii şi martiriului Sfinţilor Brancoveni şi, în acelaşi timp a culturii şi artei epocii respective, i-a înlesnit artistei să ne transmită, prin forţa sa evocatoare, stări şi sentimente profunde şi să descifrăm bogatele sensuri ale trăirii în duhul credinţei în Dumnezeu.

Back