Acad. Virgil Cândea – „Icoana Sfântului Ştefan cel Mare”,

Vestitorul Ortodoxiei, nr. 330-331, 15 martie 2004, p. 13

Anul cultural 2004, închinat în România Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt a început frumos, prin prezentarea acestei icoane dăruită culturii româneşti şi spiritualităţii noastre de doamna Elena Murariu, una din marile iconare ale timpului nostru.

La 11 februarie, la Palatul Patriarhal, icoana Slăvitului Voievod Ştefan a fost înfăţişată membrilor Adunării Naţionale a Bisericii Ortodoxe Române care au admirat-o îndelung, şi am fost bucuros să remarc cu câtă luare aminte o examinau principalii actori ai manifestărilor ce vor avea loc anul acesta: Înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mtropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Înalt Prea Sfintitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor comparând-o cu iconografia mai nouă a Sfântului Ştefan Voievod.

După opinia generală, pe care o împărtăşesc întru totul, este cea mai frumoasă reprezentare de până acum a Sfântului Ştefan cel Mare. Icoana realizată în 1992, în anul canonizării lui Ştefan cel Mare, şi altele ulterioare nu se pot compara cu cea a doamnei Murariu. M-am întrebat de ce i-a fost dar dânsei să picteze icoana cea mai frumoasă. Răspunsul l-am găsit în faptul că s-a consacrat artei religioase româneşti prin studii şi activitate îndelungată îndeosebi în domeniul delicat şi exigent al restaurării picturii murale. Ca restauratoare, artista s-a îngrijit de icoanele pictate în frescă, străduindu-se să le restituie şi să le păstreze prospeţimea şi autenticitatea, să le dea viaţă pentru cât mai multă vreme. Dânsa n-a învâţat arta medievală şi arta religioasă din cărţi, din reproduceri, ci direct din vechile icoane şi frescele monumentelor româneşti. Doamna Murariu este obişnuită cu chipul lui Ştefan cel Mare din tablourile votive, din miniatura Tetraevangheliarului de la Humor şi din alte imagini autentice superbe. Aşa încât i-a fost mai uşor, să-l zugrăvească, să-l fixeze în icoană decât altor confraţi iconari. Chipul sfântului a fost încadrat cu imagini laterale reprezentând momente cruciale din viaţa Sfântului Ştefan, pe care Doamna Murariu le-a explicat în Palatul Patriarhal. A fost un regal pentru toţi cei de faţă. Pictoriţa ne-a făcut bucuria de a ne descrie şi nouă momente mari din viaţa lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, din tinereţe până la trecerea lui la Domnul, episoade vestite ale epopeii lui de luptă, de afirmare creştină şi înălţare către Dumnezeu. Am fost părtaşi la un moment important din istoria artei şi spiritualităţii noastre şi ne-am bucurat de această clipă. Urăm doamnei Elena Murariu să ne dăruiască şi în viitor icoane la fel de frumoase, la fel de autentice, realizate cu aceeaşi dragoste şi veneraţie.

Back